Vytvořte si svůj topný panel

Galerie
Vybrat soubor

Podporované formáty jpg, png, gif

Otočit obrazekOtočit obrazek
Výkon a rozměryVýkon a rozměry
300 W
600 W
600 W
RámečekRámeček
 
Bez rámečku
Stříbrný
Černý
Zdrojová data

Soubory ve formátu pdf, ai, psd, tiff a další

Souhlasím s dodatkem VOP
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Objednatel potvrzuje, že je vlastníkem autorských práv k dodanému grafickému motivu, či mu byla autorská práva k grafickému motivu postoupena. A dále potvrzuje, že přebírá plnou zodpovědnost za případné porušení autorských práv a práv s ním souvisejících k výše zmíněnému grafickému motivu.

Společnost Fenix Trading s.r.o., si vyhrazuje právo odmítnout zpracování objednávky, pokud grafický motiv dodaný objednatelem je v rozporu s dobrými mravy – nesmí zejména obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti, nebo napadat náboženské a národnostní cítění, ohrožovat obecně přijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motiv strachu, nesmí napadat politické přesvědčení.

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, telefon, e-mail) zadané do formuláře naší galerie shromažďuje Fenix Group a.s. na základě oprávněného zájmu, kterým je poskytování produktů a služeb. Vaše osobní údaje (IP adresu) předáváme dalšímu zpracovateli osobních údajů, který provozuje portál této Galerie. Účelem je uchování dat pro případnou realizaci objednávky. Bezpečnost zpracování vašich osobních údajů je smluvně ošetřena se zpracovatelem.